Natura


Plaża Duće - Dugi Rat

DUGI RAT

Flora i fauna riwiery

NATURA

Riwiera Dugi Rat ma trzy różne części podłużne:

Primorska kosa


Najwybytniejszy stok góry Mosor, Primorska kosa która jest równoległa do brzegu morza, wysokości ponad 400 metrów nad poziomem morza, jak grzbiet oddzielający przybrzeżne z centralnych Poljica. W literaturze fachowej cały kawałek przybrzeżny góry Mosor powszechnie stosowany jest Perun, chociaż ludzie nazywają tak tylko część góry powyżej miejscowości Podstrana. Dla niektórych częściach góry powyżej wsi w gminy Dugi Rat są powszechnie stosowane nazwy wybitnych szczytów. Nad starą miejscowością Duće znajduje się najwyższy szczyt całej Primorskiej kosy, Zahod, wysoki 594 m. Grzbiet przybrzeżna jest kamienista, z wapiennych skał ostro nachylona w kierunku południowo-zachodnim, gdzie na wysokości od 250 do 300 metrów leży na fliszu. Primorska kosa posiada wszystkie cechy krasowej jałowej ziemi. Krajobraz jest skalisty, z jakąś luźną glebę w szczelinach stromo nachylonych skał. Roślinność jest uboga, a składa się z krótkich traw i krzewów zimozielonych, głównie aromatycznych.

Riwiera Dugi Rat panorama

Fliszowe zbocza


Największy obszar gminy zajmuje flisz oraz skały składające się z margla (tępych), laporskih wapień, piaskowiec, brekcji (tuf) i gliny. Podlega erozji i przeważają gleby lekke, odpowiedne do wzrostu roślin Niziny nadbrzeżne w gminy Dugi Rat nie są bardzo szerokie, z wyjątkiem wokół miejsc Orij, Dugi Rat i Luka, gdzie do zatok okazjonalne strumienia z wapiennych zboczach doprowadziły łużną glebę i w ten sposób powstały piaszczyste plaże. Mechaniczna erozja osadów fliszowych wyprodukowała nagromadzenie gleby o wysokiej zawartości węglanu, co dało podstawę do rolniczej tradycji w miejscowościach Jesenice i Duće. Rzadko zachowane stare dęby, głównie w górnej części stok wapiennych, stanowią podstawę do stwierdzenia, że aż do połowy ubiegłego wieku, kiedy intensywne wylesianie i tarasowanie prawie całej ziemi dla monokultury winorośli, roślinność naturalna składała się głównie z lasu dębowego (dąb, Quercus pubescens). Jednak, gdy uprawa winorośli zaczęła spadać na początku 20. wieku, sosna zwyczajna (Pinus halepensis) stała się powszechną i dziś stanowi główną roślinnoścć w całej gminie.

Namuły morskie


Na wybrzeżu znajdują się cztery przyłądki: Mutogras, Krilo, Mali Rt i Dugi Rt. Wśród nich Dugi rt jest najbardziej znaczący, po nim został nazwany centrum komunalny i największa osada na terenie gminy. Te przyłądki oddzielają mniejsze zatoczki morskie: Bajnice, Krilo, Sumpetar, Orašac i Luka. Wyjątkowe walory przyrodnicze w Dugim Racie ma piaszczysta plaża, rozciągająca się w sposób ciągły przez 3 km do granicy z miastem Omiš. Została ona stworzona przez zaspy piasku, który przynosi rzeka Cetina , a prądy morskie przechowywają go na zachód od ujścia rzeki. W prawie całej długości plaża w 1989 i 1990 została poszerzona sztucznie za pomocą dodatkowego piasku z ławicy naprzeciwko plaży. Przed całym brzegiem jest płytkie kąpielisko szerokości 300-400 m, głębokość wzrasta stopniowo do dwóch lub trzech metrów. Na końcu płytkiego kąpieliska, tak jak i w reszty wybrzeża dno morskiej jest stromo nachylone w kierunku środka kanału Brackiego do głębokości pomiędzy 50 a 60m.

Oceny są określane na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu w sprawie jakości morza w kąpieliskach (NN 73/08) i dyrektywą UE w sprawie zarządzania jakością wody w kąpieliskach (nr. 2006/7/EZ).


RIWIERA DUGI RAT,

W uzupełnieniu do ogólnych cech klimatu śródziemnomorskiego, (ciepłe i suche lata, łagodne i deszczowe zimy) Dugi Rat ma znaczące osobliwości mikroklimatu.
Grzbiet górski i odsłonięte zbocza w kierunku południowym, które chronią przed niekorzystnym wpływem silnych i zimnych wiatrów północnych (bora - bura) największą część gminy w miesiącach zimowych, ma bardziej korzystne właściwości klimatyczne niż reszta środkowej Dalmacji. Tylko we wschodniej części gminy, do Glawicy cierpią coraz częstsze i silniejsze wiatry, które wieją przez kanion na ujściu rzeki Cetiny z chłodniejszej głębi lądu. Ta część gminy jest bardziej narażona na niepożądany wpływ wiatra z południa - jugo, ale jest zabezpieczona przed dużymi falami, że czasami tworzy silny zachodni wiatr, lebić. Tutaj jest mniej wyraźny, orzeźwiający letni dzienny wiatr maestral, ale też jest silniejszy niż w pozostałej części gminy wpływ nocnego wiatru (burin).