PRISTUP INFORMACIJAMA

Západ slunce Riviera Dugi Rat

Turistička zajednica općine Dugi Rat
OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Turistička zajednica općine Dugi Rat omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.


NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostavaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TZO Dugi Rat. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka.

PREUZIMANJE OBRASCA

Obrazac obavezno mora sadržavati:

 • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

 • Poštom na adresu Turističke zajednice općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, HR-21315 Dugi Rat
 • Elektroničkom poštom na email adresu: info@visitdugirat.eu
 • Na fax: +385(0)21 73 52 44
 • Osobno radnim danom od 8,00 do 14,00

DAVANJE INFORMACIJA

korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacija,
 • davanje informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikadan za ostvarivanje prava na pristup informaciji


NEPOTPUNI ZAHTJEVI

ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)21 73 52 44.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE


Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine,broj 25/13 i 85/15) Turističko vijeće jednoglasno donosi ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

ODLUKA

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILA I POPISA DOKUMENTARNOG GRADIVA

ODLUKA


STATUT TZO DUGI RAT


IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

- 2019.g.
- 2018.g.


ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE SKUPŠTINE O PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA TZO DUGI RAT

- 2023.g.
- 2022.g.
- 2021.g.
- 2020.g.