Kako do nas ....


Arrival to Dugi Rat by car

Automobilom

:: Osnovne informacije i pomoć na cesti :: benzinske crpke :: autokarte :: ograničenja brzine :: Hrvatski Autoklub ::

Ako dolazite automobilom

Arrival to Dugi Rat by bus

Autobusom

Međunarodne autobusne linije koje povezuju Hrvatsku sa većinom Europskih zemalja


Ako dolazite autobusom

Arrival to Dugi Rat by airplane

Zrakoplovom

:: Informacije o aviokompanijama koje lete u Hrvatskoj :: zračne luke :: regulativa za privatni zračni promet ::

Ako dolazite zrakoplovom

Arrival to Dugi Rat by rail

Željeznicom

:: Osnovne informacije o željezničkoj mreži u Hrvatskoj i međunarodnim željezničkim vezama ::

Ako dolazite željeznicom

BRODOM

Jadrolinija - main Croatian ship passenger carrier

JADROLINIJA - PRAZNICI ZAPOČINJU NA BRODU

Jadrolinija će vas prevesti trajektom, brodom i brzobrodskom linijom, do domaćih i međunarodnih destinacija, sigurno, udobno i na vrijeme. Nudi vam nezaboravan doživljaj putovanja s okusom mora i doživljajem najljepših obalnih i otočkih krajolika.

Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Main Bus Stations Croatia
Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure

Lučke kapetanije

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, ....
Informacije i popis lučkih kapetanija


Lokalne linije 01.01. - 29.05. & 29.09. - 31.12.

Riječko područje :: Zadarsko područje :: Šibensko područje :: Splitsko područje :: Dubrovačko područje ::
Lokalne linije (izvan sezone

Međunarodne linije

Zadar – Ancona, Split – Ancona, Dubrovnik – Bari

Međunarodne linije (Hrvatska - Italija)

Lokalne linije 30.05. - 28.09.

Riječko područje :: Zadarsko područje :: Šibensko područje :: Splitsko područje :: Dubrovačko područje ::
Lokalne linije (u sezoni)