OTVORENA DOZVOLA

Západ slunce Riviera Dugi Rat

Turistička zajednica općine Dugi Rat
OTVORENA DOZVOLA

Ministarstvo uprave dana 12.07.2017. godine donijelo je Pravilnik kojim se uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti (dozvole). Sadržaj Pravilnika možete vidjeti klikom na Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
DUGI RAT

Turistička zajednica Općine Dugi Rat na svojoj mrežnoj stranici objavljuje otvorenu dozvolu odnosno poveznicu na dozvolu klikom na Otvorena dozvola te objavljuje otvorene podatke i pruža informacije za ponovnu uporabu pod novom, hrvatskom licencom.

OTVORENA DOZVOLA

Otvorena dozvola objavljuje se na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA OTVORENOM DOZVOLOM

Turistička zajednica Općine Dugi Rat korisnike informira na ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija otvorenom dozvolom koja omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

  • reproduciranje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje trećima; prilagođavanje i povezivanje s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka;
  • iskorištavanje integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

OBVEZA KORISNIKA PRI KORIŠTENJU OTVORENE DOZVOLE

Drugim riječima, korisnici mogu slobodno koristiti podatke za koju god svrhu žele, davati ih trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao bazu za poslovne procese, proizvode i aplikacije. Jedina obveza korisnika jest da pri uporabi informacija koje sadrže otvorenu dozvolu navede izvor (npr. tijelo javne vlasti odnosno konkretnu izjavu o izvoru kako je navedena od tijela javne vlasti koje je izradilo informaciju) te datum preuzimanja odnosno posljednje izmjene. Ako pak podaci ne sadrže izjavu o izvoru i datum posljednje izmjene, korisnik je obavezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.


ŠTO KORISNIKU NIJE DOZVOLJENO


Ono što korisniku nije dozvoljeno jest koristiti podatke (npr. izrađivati proizvod odnosno aplikaciju temeljenu na otvorenim podacima) na način koji bi upućivao da je proizvod ili aplikaciju izradilo samo tijelo javne vlasti.

IZJAVA O IZVORU

Turistička zajednica Općine Dugi Rat kao autor objavljuje informacije na svojim mrežnim stranicama i na ovoj mrežnoj stranici. Informacije su ustupljene pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Bazirano je na djelu koje se nalazi na:

https://www.visitdugirat.eu/tzo-dugirat-pristup-informacijama.html.

Datum posljednje izmjene: u stvarnom vremenu.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Západ slunce Riviera Dugi Rat