Dugi Rat Rivijera - Klima

Zalazak sunca  Riviera Dugi Rat

Rivijera Dugi Rat - Klima

Grafikoni prikazuju godišnje vremenske trendove sa informacijama o mjesečnim prosječnim vrijednostima kao i ekstremima tih vrijednosti.


Dugi Rat Center - Temperature

Dugi Rat - Temperatura

Grafikon prikazuje prosječnu najvišu i najnižu temperaturu za svaki mjesec u godini. Također prikazuje minimum i maksimum zabilježenih temperatura.

Dugi Rat Center - Prosječne mjesečne oborine

Dugi Rat - Oborine

Grafikon prikazuje iznos prosječnih mjesečnih oborina.


Dugi Rat Center - Prosječne oborine

Dugi Rat - Kišni dani

Grafikon prikazuje prosječni broj dana u kojima se mogu očekivati oborine, po mjesecima.

Dugi Rat Center - Snježne padaline

Dugi Rat - Dani snježnih padalina

Grafikon prikazuje prosječni broj dana u kojima se mogu očekivati snježen oborine, po mjesecima.


Dugi Rat Center - Brzine vjetra

Dugi Rat - Brzine vjetra

Grafikon prikazuje očekivanu prosječnu dnevnu brzinu vjetra za svaki mjesec u godini. Također prikazuje minimum i maksimum zabilježenih brzina vjetra.

POVIJESNI MJESEČNI PROSJECI ZA KOLOVOZ

Informacije u nastavku daju detaljne povijesne prosječne mjesečne vremenske uvjete zajedno s iznimnim vremenskim pojavama. Za pouzdanost podataka sa trenutnim vremenskim trendovima prikazane informacije su izračunate na temelju podataka prikupljenih tijekom posljednja dva desetljeća. Klimatski profil je preuzet iz najbližeg dostupnog izvora podataka u Splitu.

Tijekom mjeseca kolovoza dnevna temperatura uglavnom doseže vrijednosti od oko 30°C, tj. oko 87°F. Noću se prosječna minimalna temperatura spusti na oko 20°C, tj. oko 67°F.
U posljednje vrijeme najviša zabilježena temperatura u kolovozu je bila 38°C ili 100°F, a najniža zabilježena temperatura je bila 12°C, ili 54°F.
Prosječna dnevna vrijednost za relativnu vlažnost iznosi oko 49%.
Index topline je podatak koji nam govori kolika je osjetilna toplina kad se pripadajućoj trenutnoj temperaturi pridoda relativna vlažnost. Na osnovu ovih podataka izračunava se nivo udobnosti koji daje informaciju o tome koliko negativno mogu utjecati toplinski uvjeti na neku osobu.
Nivo udobnosti: Na osnovu maksimalne temperature i relativne vlažnosti, preporučuju se mjere opreza. Moguć je umor kod produženog izlaganja ovim uvjetima kao i kod fizičkih aktivnosti za osobe iz rizičnih skupina.
Prosječna zabilježena mjesečna količina oborina iznosi oko 28 mm, što iznosi približno 1 inch. Tijekom mjeseca kolovoza možete očekivati da prosječno kiši pet dana.
Podatak očekivanih sunčanih sati tijekom dana se izračunava na osnovu prognoza iz prošlosti, a ne na osnovu prikupljenih podataka, dakle vrijednost se izračunava, a ne predstavlja aktualnu vrijednost. Za kolovoz se očekuje prosječno 13 sunčanih sati tijekom dana. Ovaj podatak predstavlja prosječan broj sati u danu kad je sunce vidljivo i nije zaklonjeno oblacima, tj. prosječan broj sati u danu kad je sunce na nebu i sja.
Prosječna brzina vjetra u kolovozu iznosi oko 9 km/h, što odgovara brzini od oko 5 mph, ili 5 knots. Posljednjih godina maksimalna neprekidna brzina vjetra je dosegla vrijednost od oko 72 km/h, što odgovara brzini od oko 45 mph, ili 39 knots.
U kolovozu se ne očekuje magla.