Riviéra Dugi Rat - Klimatické poměry

Západ slunce Riviera Dugi Rat

Riviéra Dugi Rat - Klimatické poměry

Grafikony znázorňují roční trendy s informacemi o měsíčních průměrných i extrémních hodnotách.


Dugi Rat Center - Temperature

Dugi Rat - Teplota

Grafikon znázorňuje průměrnou nejvyšší a nejnižší měsíční teplotu v roce. Znázorňuje také minimální a maximální zaznamenanou teplotu.

Dugi Rat Center - Průměrný měsíční úhrn srážek

Dugi Rat - Srážky

Grafikon znázorňuje průměrný roční úhrn srážek.


Dugi Rat Center - Průměrný úhrn srážek

Dugi Rat - Deštivé dny

Grafikon znázorňuje průměrný počet dnů, kdy lze očekávat srážky, podle měsíců.

Dugi Rat Center - Sněhové srážky

Dugi Rat - sněhové srážky, podle dnů

Grafikon znázorňuje průměrný počet dnů, kdy lze očekávat sněhové srážky, podle měsíců.


Dugi Rat Center - Rychlosti větru

Dugi Rat - Rychlost větru

Grafikon znázorňuje očekávanou průměrnou denní rychlost větru v každém měsíci během roku. Zároveň znázorňuje i zaznamenanou maximální a minimální rychlost větru.

HISTORICKÉ MĚSÍČNÍ PRŮMĚRY ZA SRPEN

Následující informace udávají podrobné historické měsíční povětrnostní podmínky současně s mimořádnými povětrnostními jevy. Pro spolehlivost údajů o momentálních trendech počasí jsou zobrazené informace vyhodnoceny na základě údajů shromážděných během posledních dvou desetiletí. Klimatický profil byl převzat od nejbližšího dostupného zdroje údajů ve Splitu.

V průběhu srpna dosahuje denní teplota převážně hodnot kolem 30 °C, tj. asi 87 °F. V noci klesá minimální teplota průměrně na přibližně 20 °C, tj. asi 67 °F.
V poslední době byla nejvyšší zaznamenaná teplota v srpnu 38 °C neboli 100 °F, a nejnižší zaznamenaná teplota byla 12 °C neboli 54 °F.
Průměrná denní hodnota relativní vlhkosti je přibližně 49 %.
Teplotní index je údaj, který nám říká, jaká je lidským tělem vnímaná teplota, když k příslušné momentální teplotě přidáme relativní vlhkost. Na základě takových údajů se vypočítává úroveň přijatelnosti, která poskytuje informaci o tom, do jaké míry mohou mít tepelné podmínky negativní vliv na nějakou osobu.
Úroveň přijatelnosti: Na základě maximální teploty a relativní vlhkosti jsou pak případně doporučována bezpečnostní opatření. Při delším vystavení těmto podmínkám, zvláště při fyzické aktivitě, dochází u osob z rizikových skupin k únavě.
Průměrný zaznamenaný měsíční úhrn srážek činí přibližně 28 mm, což je přibližně 1 palec (inch). V průběhu srpna lze očekávat průměrně pět deštivých dnů.
Údaj o očekávaném počtu slunečných hodin během dne se vypočítává na základě předpovědí v minulosti a nikoli na základě shromážděných údajů; hodnota se tedy vypočítává a nevyjadřuje aktuální hodnotu. V měsíci srpnu se očekává průměrně 13 slunečných hodin během dne. Tento údaj znamená průměrný počet hodin v jednom dni, kdy je slunce viditelné a není za mraky, tj. průměrný počet hodin v jednom dni, kdy je slunce na nebi a je jasno.
Průměrná rychlost větru v srpnu je kolem 9 km/h, což odpovídá rychlosti kolem 5 mph neboli 5 knots. V posledních letech dosáhla maximální nepřetržitá rychlost větru hodnotu kolem 72 km/h, což odpovídá rychlosti kolem 45 mph neboli 39 knots.
V srpnu se mlha neočekává.

KOUTEK PRO PRONAJÍMATELE


OCHRANA ÚDAJŮ (GDPR)


PŘÍSTUP K INFORMACÍM

FOTOGALERIE

  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat