Politika zaštite osobnih podataka

Zaštita podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).