Riwiera Dugi Rat - Klimat

Zalazak sunca  Riviera Dugi Rat

Riwiera Dugi Rat - Klimat

Wykresy przedstawiają roczne warunki atmosferyczne i średnie i ekstremalne temperatury miesięczne.


Dugi Rat Centrum - Temperatura

Dugi Rat - Temperatura

Dugi Rat Centrum - Średnie miesięczne opady

Dugi Rat - Opady

Wykres przedstawia średnią miesięczną sumę opadów.


Dugi Rat Centrum - Średnie opady

Dugi Rat - Deszczowe dni

Wykres przedstawia średnią liczbę dni, w których można oczekiwać opadów, przez miesiące.

Dugi Rat Centrum - Opady śniegu

Dugi Rat - Dni śniegu

Wykres przedstawia średnią liczbę dni, w których można oczekiwać śniegu, przez miesiące.


Dugi Rat Centrum -  Prędkość wiatru

Dugi Rat - Prędkość wiatru

Wykres przedstawia przewidywaną średnią dzienną prędkość wiatru każdego miesiąca w roku. Również pokazuje minimalną i maksymalną rejestrowaną prędkość wiatru.

HISTORYCZNE ŚREDNIE MIESIĘCZNE WARTOŚCI ZA SIERPIEŃ

Poniższa informacja zawiera szczegółowe historyczne miesięczne średnie warunki klymatyczne, wraz z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Aby dany były wiarygodne wyświetlane informacje zostały obliczone na podstawie danych zebranych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Profil klimatu pochodzi z najbliższych dostępnych źródeł informacji w Splicie.

W sierpniu dzienna temperatura osiąga wartość około 30 ° C, to jest około 87 ° F. W nocy, średnia minimalna temperatura spada do około 20 ° C, to jest około 67 ° F
Ostatnio zanotowana najwyższa temperatura w sierpniu wynosiła 38 ° C lub 100 ° C, a najniższa zanotowana temperatura wynosiła 12 ° C lub 54 ° F.
Średnia dzienna wartość wilgotności względnej wynosi około 49%.
Index ciepłny jest dane wskazujące odczucie gorąca wtedy, gdy aktualna temperatura odpowiadająca dodaje się do wilgotności względnej. Na podstawie tych danych oblicza się stan komfortu, który dostarcza informacji na temat sposobu niekorzystnego wpływa warunków cieplnych na satysfakcje danej osoby.
Stan komfortu: Stan komfortu: Na podstawie maksymalnej temperatury i wilgotności względnej są zalecane środki ostrożności. Możliwe jest zmęczenie w przypadku długotrwałego narażenia w takich warunkach, jak i w przypadku aktywności fizycznej dla osób z grup podwyzszonego ryzyka.
Średnie miesięczne opady odnotowano 28 mm, co stanowi około 1 cala. W miesiącu sierpniu, można oczekywać że deszcz przypadnie na około pięć dni.
Informacja o godzin słonecznych w ciągu dnia jest obliczana na podstawie prognozy z przeszłości, a nie na podstawie zebranych danych, więc wartość oblicza się i nie odpowiada rzeczywistej wartości. W sierpniu oczekuje się około 13 godzin słonecznych w ciągu dnia. Liczba ta oznacza średnią liczbę godzin w ciągu dnia, kiedy słońce jest widoczne, a nie ukryte przez chmury, czyli średnią liczbę godzin w ciągu dnia, gdy słońce znajduje się na niebie i świeci.
Średnia prędkość wiatru w sierpniu wynosi około 9 km / h, co odpowiada około 5 mph, lub 5 węzłów. W ostatnich latach, maksymalna ciągła prędkość wiatru osiągnie wartość około 72 km / h, co odpowiada prędkości około 45 mph i 39 węzłów.
W sierpniu, nie oczekuje się mgła.